Kom in actie!

Stichting Nederland Sportief streeft ernaar om in de periode 2018-2020 Nederland Sportief Courts te realiseren.

Ook jij kunt helpen om sporten voor kwetsbare groepen in Nederland mogelijk te maken.

Kom in actie!

Stichting Nederland Sportief streeft ernaar om in de periode 2018-2020 Nederland Sportief Courts te realiseren. Ook jij kunt helpen om sporten voor kwetsbare groepen in Nederland mogelijk te maken.

Bouw mee aan Nederland Sportief Courts

Nederland Sportief Courts zijn nieuwe veilige ontmoetingsplekken voor kwetsbare groepen (eenzame ouderen, gehandicapten en minima). Op deze plekken staat de sport centraal.
De focus ligt op het creëren van zoveel mogelijk courts op met name sportverenigingen.

In tegenstelling tot andere sport gerelateerde initiatieven in Nederland (o.a. Johan Cruijff Courts en Richard Krajicek Playgrounds) richten de Nederland Sportief Courts zich niet alleen op kinderen, maar juist ook op andere groepen in de samenleving.

Nieuwe verbindingen voor kwetsbare groepen
Middels de realisatie van Nederland Sportief Courts wordt niet alleen de beweeglijkheid van kwetsbare Nederlanders bevorderd, het draagt ook bij aan nieuwe verbindingen en interactie tussen Nederlanders.

Kortom, sport biedt bij uitstek kansen om mensen, groepen en organisaties te verenigen en bruggen te slaan tussen min of meer gescheiden werelden. Sport inspireert, spreekt innovatieve vermogens aan en heeft positieve effecten op de leefbaarheid, de band van bewoners met elkaar, het gezondheidsniveau, de economie en de profilering van de stad.
De toegankelijkheid van Sport voor alle Nederlanders is cruciaal voor de kwaliteit van leven in Nederland.

De Nederland Sportief Courts maken Nederland gezonder en sterker!

Hoe bouw ik mee aan Nederland Sportief Courts?
Je kunt meebouwen aan de realisatie van deze Nederland Sportief Courts door een geldelijke bijdrage te leveren.

[whydonate id=”dy5rg”]

Bouw mee aan Nederland Sportief Courts

Nederland Sportief Courts zijn nieuwe veilige ontmoetingsplekken voor kwetsbare groepen (eenzame ouderen, gehandicapten en minima). Op deze plekken staat de sport centraal.
De focus ligt op het creëren van zoveel mogelijk courts op met name sportverenigingen.

In tegenstelling tot andere sport gerelateerde initiatieven in Nederland (o.a. Johan Cruijff Courts en Richard Krajicek Playgrounds) richten de Nederland Sportief Courts zich niet alleen op kinderen, maar juist ook op andere groepen in de samenleving.

Nieuwe verbindingen voor kwetsbare groepen
Middels de realisatie van Nederland Sportief Courts wordt niet alleen de beweeglijkheid van kwetsbare Nederlanders bevorderd, het draagt ook bij aan nieuwe verbindingen en interactie tussen Nederlanders.

Kortom, sport biedt bij uitstek kansen om mensen, groepen en organisaties te verenigen en bruggen te slaan tussen min of meer gescheiden werelden. Sport inspireert, spreekt innovatieve vermogens aan en heeft positieve effecten op de leefbaarheid, de band van bewoners met elkaar, het gezondheidsniveau, de economie en de profilering van de stad.
De toegankelijkheid van Sport voor alle Nederlanders is cruciaal voor de kwaliteit van leven in Nederland.

De Nederland Sportief Courts maken Nederland gezonder en sterker!

Hoe bouw ik mee aan Nederland Sportief Courts?
Je kunt meebouwen aan de realisatie van deze Nederland Sportief Courts door een geldelijke bijdrage te leveren.

Copyright 2023 by Nederland Sportief