• Maatschappelijk Verantwoord Adverteren (MVA) is de toekomst

Maatschappelijk Verantwoord Adverteren (MVA) is de toekomst

Maatschappelijk Verantwoord Adverteren (MVA) wordt de nieuwe manier voor organisaties om met hun marketingboodschappen aan te sluiten bij de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waarom adverteren in DOOH-schermen van Nederland Sportief?

Merken en bedrijven die hun campagnes kenbaar maken via de ultramoderne Digital Out of Home schermen (DOOH-schermen) van Stichting Nederland Sportief promoten niet alleen hun product of dienst, maar tegelijkertijd het belang van sporten. Met name voor kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving.

Vooral de groep Eenzame Ouderen, Gehandicapten en Sociale Minima blijven in de sportparticipatiecijfers achter bij het landelijk gemiddelde. Middels de advertentieopbrengsten kunnen sportprojecten worden geïnitieerd om de sportparticipatie van de reeds genoemde kwetsbare groepen te bevorderen.

In welke sportprojecten wordt geïnvesteerd?

Een van de sportprojecten waar Stichting Nederland Sportief zich de komende jaren voor zal inzetten is het realiseren van Nederland Sportief Courts bij aangesloten sportverenigingen in Nederland. Met deze Nederland Sportief Courts hoopt de stichting de gescheiden werelden van ‘kwetsbare groepen’ en het verenigingsleven bij elkaar te brengen en nieuwe verbindingen te realiseren.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Johan Cruijff Courts en Richard Krajicek Playgrounds worden de Nederland Sportief Courts aangelegd binnen de muren van sportverenigingen. Deze Nederland Sportief Courts worden ontmoetingsplekken voor werelden die elkaar voorheen niet kruisten. Naast het sporten ontstaan hier dus nieuwe netwerken. Met andere woorden: de Nederland Sportief Courts zorgen voor een symbiose tussen ‘kwetsbare groepen’ en leden van sportverenigingen.

Samengevat

A) Maatschappelijk Verantwoord Adverteren (MVA)
Organisaties die hun product of dienst promoten via de DOOH-schermen van Stichting Nederland Sportief, promoten automatisch ook de bevordering van de sportparticipatie van kwetsbare groepen in Nederland.

B) Bereiken van homogene sportersdoelgroep
Organisaties krijgen de mogelijkheid om een gedefinieerde sportersdoelgroep, op gezette tijden, te bereiken. Organisaties bereiken 400.000 sporters per week!

C) Fieldmarketing
Organisaties hebben de optie voor Fieldmarketing op de sportlocaties.

D) Opbrengsten ingezet voor sportprojecten
Met de opbrengsten van de advertentiegelden worden sportprojecten in Nederland geïnitieerd. De komende jaren zullen Nederland Sportief Courts bij aangesloten sportverenigingen worden gerealiseerd. Het doel is om naast het sporten ook nieuwe netwerken te laten groeien tussen kwetsbare groepen en leden van sportverenigingen.

Uw organisatie ook Maastschappelijk Verantwoord Adverteren?

  Naam organisatie*,:

  Adres organisatie,:

  Postcode:

  Stad:


  Naam contactpersoon*:

  E-mail contactpersoon*:

  Telefoonnummer contactpersoon:

  Opmerking (optioneel):


  Copyright 2023 by Nederland Sportief