Kom in actie!

Stichting Nederland Sportief streeft ernaar om in de periode 2018-2020 Nederland Sportief Courts te realiseren.

Ook jij kunt helpen om sporten voor kwetsbare groepen in Nederland mogelijk te maken.

Samen Gezonder

Stichting Nederland Sportief streeft naar de bevordering van de sportparticipatie van kwetsbare groepen in Nederland. Met name de sportparticipatie van eenzame ouderen, gehandicapten en minima blijven ver achter bij het landelijk gemiddelde.

Sport opent deuren
Door middel van sport kunnen mensen hun talenten ontplooien en in contact komen met nieuwe werelden, groepen en mogelijkheden.

Sport biedt bij uitstek kansen om mensen, groepen en organisaties te verenigen en bruggen te slaan tussen min of meer gescheiden werelden. Tussen rijk en arm, actieven en niet- actieven, hoogopgeleid en laagopgeleid, vertrouwen en wantrouwen en tenslotte tussen kansloos en kansrijk.

Kort gezegd: de toegankelijkheid van sport voor alle Nederlanders is cruciaal voor de kwaliteit van leven in Nederland.

Waar worden uw donaties voor ingezet?
Met uw donaties zet de stichting diverse projecten op die een bijdrage leveren aan de bevordering van de sportparticipatie van kwetsbare groepen in Nederland.

[whydonate id=”dy5rg”]

Kom in actie!

Stichting Nederland Sportief streeft ernaar om in de periode 2018-2020 Nederland Sportief Courts te realiseren. Ook jij kunt helpen om sporten voor kwetsbare groepen in Nederland mogelijk te maken.

Samen Gezonder

Stichting Nederland Sportief streeft naar de bevordering van de sportparticipatie van kwetsbare groepen in Nederland. Met name de sportparticipatie van eenzame ouderen, gehandicapten en minima blijven ver achter bij het landelijk gemiddelde.

Sport opent deuren
Door middel van sport kunnen mensen hun talenten ontplooien en in contact komen met nieuwe werelden, groepen en mogelijkheden.

Sport biedt bij uitstek kansen om mensen, groepen en organisaties te verenigen en bruggen te slaan tussen min of meer gescheiden werelden. Tussen rijk en arm, actieven en niet- actieven, hoogopgeleid en laagopgeleid, vertrouwen en wantrouwen en tenslotte tussen kansloos en kansrijk.

Kort gezegd: de toegankelijkheid van sport voor alle Nederlanders is cruciaal voor de kwaliteit van leven in Nederland.

Waar worden uw donaties voor ingezet?
Met uw donaties zet de stichting diverse projecten op die een bijdrage leveren aan de bevordering van de sportparticipatie van kwetsbare groepen in Nederland.

Copyright 2023 by Nederland Sportief