Nederland Sportief

Samen gezonder

Stichting Nederland Sportief

“Wij helpen Nederland in beweging te blijven.”

Bekijk
de video’s

Stichting Nederland Sportief

“Wij helpen Nederland in beweging te blijven.”

De ontwikkelingen in sportdeelname in Nederland waren tot 2007 positief! De groei is hierna echter gestagneerd. Grote groepen burgers (44%) doen momenteel nog te weinig of nauwelijks aan sport. De helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar en bij de groep kinderen en jongeren is dat één op de zeven. Nederland is niet voor niets kampioen ‘zitten’. Gemiddeld zitten Nederlanders tussen 12 en 64 jaar maar liefs 7,4 uur op een school- of werkdag. Met name de sportparticipatie onder de groep (eenzame) ouderen, gehandicapten en mensen met een laag inkomen ligt nog ver onder het landelijk gemiddelde.

De vergrijzing en de daaraan verbonden toename van beperkingen en chronische aandoeningen hebben een nadelig effect op de sportparticipatie. Mogelijk zorgen contributie- of entreegelden in een periode van economische crisis ook voor een demping op de groei van de sportparticipatie. Dit is met name voelbaar bij huishoudens die in armoede leven. Hun aantal is de laatste jaren flink toegenomen. Daarnaast blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede een grotere kans hebben op sociale deprivatie (ook op latere leeftijd), en dit betekent ook dat zij minder aan sportactiviteiten deelnemen.

De ontwikkelingen in sportdeelname in Nederland waren tot 2007 positief! De groei is hierna echter gestagneerd. Grote groepen burgers (44%) doen momenteel nog te weinig of nauwelijks aan sport. De helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar en bij de groep kinderen en jongeren is dat één op de zeven. Nederland is niet voor niets kampioen ‘zitten’. Gemiddeld zitten Nederlanders tussen 12 en 64 jaar maar liefs 7,4 uur op een school- of werkdag. Met name de sportparticipatie onder de groep (eenzame) ouderen, gehandicapten en mensen met een laag inkomen ligt nog ver onder het landelijk gemiddelde.

De vergrijzing en de daaraan verbonden toename van beperkingen en chronische aandoeningen hebben een nadelig effect op de sportparticipatie. Mogelijk zorgen contributie- of entreegelden in een periode van economische crisis ook voor een demping op de groei van de sportparticipatie. Dit is met name voelbaar bij huishoudens die in armoede leven. Hun aantal is de laatste jaren flink toegenomen. Daarnaast blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede een grotere kans hebben op sociale deprivatie (ook op latere leeftijd), en dit betekent ook dat zij minder aan sportactiviteiten deelnemen.

Nederland Sportief feliciteert de eerste verenigingen die zich reeds hebben gekwalificeerd voor het Sponsorprogramma van Nederland Sportief!

Nederland Sportief feliciteert de eerste verenigingen die zich reeds hebben gekwalificeerd voor het Sponsorprogramma van Nederland Sportief!

Bouw mee aan
Nederland Sportief Courts

Nederland Sportief Courts zijn nieuwe veilige ontmoetingsplekken voor kwetsbare groepen (eenzame ouderen, gehandicapten en minima). Op deze plekken staat de sport centraal.

De focus ligt op het creëren van zoveel mogelijk courts op met name sportverenigingen.

Ambassadeurs Stichting Nederland Sportief

Stichting Nederland Sportief wordt gesteund door veel Bekende Sporters en Bekende Nederlanders. Deze ambassadeurs van Nederland Sportief geloven in de kracht van sport. Sporten en bewegen heeft hen  geen windeieren gelegd  en zij dragen deze boodschap dan ook graag uit.

Bekijk de lijst van ambassadeurs!

Grote sponsoractie

Kom in aktie voor je club!

VERENIGINGEN ALS AANJAGERS

De ambassadeurs van Stichting Nederland Sportief zijn ervan overtuigd dat verenigingen een belangrijke rol spelen om mensen meer en langer te laten genieten van de sport.

De toegankelijkheid van sportverenigingen spelen een essentiële rol om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Met name kwetsbare groepen zoals gehandicapten, (eenzame) ouderen en mensen uit huishoudens met een laag inkomen, hebben soms een extra steun in de rug nodig om zich aan te kunnen sluiten bij een vereniging.

STEUN AAN VERENIGINGEN

Vanuit Stichting Nederland Sportief is een grote sponsoractie gestart om sportverenigingen de mogelijkheid te geven extra sponsorbijdragen te genereren. Het spreekt vanzelf dat sportverenigingen die voor deze extra sponsorbijdrage in aanmerking willen komen de filosofie van Stichting Nederland Sportief dienen uit te dragen.
Met andere woorden: verenigingen dienen aan te tonen dat zij kwetsbare groepen stimuleren en mogelijkheden bieden om te kunnen sporten.

AANMELDEN VERENIGINGEN
Verenigingen kunnen zich aanmelden door het volgende contactformulier in te vullen.

Out of Balance Challenge

Om aandacht te vragen voor de lage sportparticipatie onder kwetsbare groepen in onze samenleving is vanuit Stichting Nederland Sportief de ‘Out of Balance’ Challenge geïntroduceerd. Sportliefhebbers dienen tijdens deze Challenge 20 seconden om een object heen te draaien, net zo lang totdat ze compleet duizelig zijn. Daarna hebben ze de opdracht om bijvoorbeeld een voetbal in een doel te trappen of een tennisbal in een servicevak te serveren. Een bijna onmogelijke opdracht!

Tot op heden hebben wij diverse ‘Out of Balance’ Challenges gehouden in het land. Zo hebben wij ook oud-profvoetballer Roy Makaay zo ver gekregen de ‘Out of Balance’ Challenge te ervaren. Bekijk de hilarische beelden!

Metafoor

Deze ‘Out of Balance’ Challenge is een treffende metafoor voor mensen in onze maatschappij die (vaak buiten hun schuld) geen mogelijkheden hebben om te sporten. Het kan te maken hebben met een chronische aandoening of een andere beperking. Je verstand wil wel, maar je lichaam kan het op de een of andere 
onverklaarbare manier niet meer aan. Maar ook een ongewilde financiële situatie, waar we allemaal in terecht kunnen komen, kan er ook voor zorgen dat je niet meer kunt sporten.

Kortom: je leven is in deze gevallen ‘uit balans’!

Om aandacht te vragen voor de lage sportparticipatie onder kwetsbare groepen in onze samenleving is vanuit Stichting Nederland Sportief de ‘Out of Balance’ Challenge geïntroduceerd. Sportliefhebbers dienen tijdens deze Challenge 20 seconden om een object heen te draaien, net zo lang totdat ze compleet duizelig zijn. Daarna hebben ze de opdracht om bijvoorbeeld een voetbal in een doel te trappen of een tennisbal in een servicevak te serveren. Een bijna onmogelijke opdracht!

Tot op heden hebben wij diverse ‘Out of Balance’ Challenges gehouden in het land. Zo hebben wij ook oud-profvoetballer Roy Makaay zo ver gekregen de ‘Out of Balance’ Challenge te ervaren. Bekijk de hilarische beelden!

Metafoor

Deze ‘Out of Balance’ Challenge is een treffende metafoor voor mensen in onze maatschappij die (vaak buiten hun schuld) geen mogelijkheden hebben om te sporten. Het kan te maken hebben met een chronische aandoening of een andere beperking. Je verstand wil wel, maar je lichaam kan het op de een of andere 
onverklaarbare manier niet meer aan. Maar ook een ongewilde financiële situatie, waar we allemaal in terecht kunnen komen, kan er ook voor zorgen dat je niet meer kunt sporten.

Kortom: je leven is in deze gevallen ‘uit balans’!

Introductie

Voetbal

Golf

Hockey

Tennis

Introductie

Golf

Tennis

Voetbal

Hockey

Contact

Stichting Nederland Sportief

Venkelbaan 2
2908 KE Capelle a/d Ijssel
Nederland

Telefoon : +31 (0)10 298 38 46
E-mail : info@nederlandsportief.nl
Website : www.nederlandsportief.nl

jaarslag 2022

Copyright 2023 by Nederland Sportief